realizácie

Vybrané referencie z posledných realizácií montovaných nízkoenergetických a pasívnych domov.

detail ≫

pasívny dom

Kuchl, Rakúsko

detail ≫

nízkoenergetický dom

Tureň

detail ≫

drevodom

Banská Bystrica

Hodnota tepelného odporu

Podľa zákona musia od 1.1.2015 vonkajšie steny spĺňať odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W. Od 1.1.2019 sa táto hodnota zvýši na R = 6,5 m2K/W.

Naša hodnota tepelného odporu vonkajších stien je už teraz R = 10​ m2K/W.

Výhody našich domov

Viac vnútorného priestoru

Obvodové steny ako aj priečky montovaných domov sú užšie ako bežné murované stavby, čo šetrí priestor a dáva väčšiu využiteľnú plochu.


Zdravé príjemné prostredie

Použité konštrukčné materiály dokážu regulovať vlhkosť. Zvýšenú vlhkosť v prostredí sú schopné absorbovať a pri následnej znížení vlhkosti ju zase uvolnia do prostredia čím dochádza k regulácii.


Odolnosť voči živlom (vietor, zemetrasenie a oheň)

Je preukázané, že použitím pružných stavebných prvkov ako je drevo nedochádza vplyvom silného vetra ani zemetrasenia k takej deštrukcii budov ako pri murovaných stavbách. Taktiež použité nehorľavé materiály (sádrokartón, minerálna vlna a samozhášavý polystyrén) chránia drevo proti ohňu.